Čas Vám nikdo nevrátí...

Teoretické východisko sppg-diagnostiky

15. září 2013 v 18:20 | Elle |  Diagnostika v SPPG
- Teoretické východisko sppg-diagnostiky -

Pokusím se napsat téma: teoretické východisko speciálně pedagogické diagnostiky. Pokud někde budu mít chybu (nemyslím češtinářskou), opravte mne, prosím v komentu dole.

Vymezení pojmů: 1, Diagnostika x 2, Diagnóza

1, Diagnostika:
= Poznávací proces
= Cíl = nejdokonalejší poznání daného předmětu/objektu zájmu, poznání všech důležitých znaků a charakteristik a jejich vzájemných vztahů a souvislostí. Jejím výsledkem je diagnóza.

2, Diagnóza:
= Výsledek diagnostiky

* V oboru spec. pedagogiky se diagnostika týká = zdravotně znevýhodněného jedince (jeho osobnosti, možností výchovy a vzdělávání). Diagnostika se snaží zjistit příčiny možných vývojových odchylek s ohledem na rozvoj osobnosti a uplatnění jedince ve společnosti.

Oblasti, které diagnostika zkoumá:
1, Jak se jedinec vyrovnal se svým zdravotním stavem.
2, Jak jeho znevýhodnění ovlivnilo sociální prostředí, kde žije (škola, rodina, zájmy, vrstevníci, profesní uplatnění).
3, Jak působí sociální prostředí na člověka s nevýhodněním.
4, Jak se tyto skutečnosti odrážejí v jejich vzájemné komunikaci a interakci.

Komplexnost procesu diagnostiky ve spec. ped.:
1, Speciálně pedagogická diagnostika = užší vymezení, provádí ji přímo speciální pedagog
2, Diagnostika ve speciální pedagogice = širší vymezení
* Komplexní diagnostika zahrnuje diagnostiky - lékařskou, psychologickou, soyiální a speciálně-pedagogickou.

a, Lékařská diagnostika:
- Primární postavení - lékař stanoví druh a závažnost zdravotního postižení, navrhne léčebný postup.
- Zabývá se patologií - na základě diagnózy je navržena terapie.
- Cílem = uzdravení/zlepšení/zamezení zhoršení zdravotního stavu
(Neřeší ale další životní oblasti člověka - jen zdravotní)

b, Psychodiagnostika:
- Psychologická část diagnostiky ve speciální pedagogice.
- Diagnóza se stanovuje podle cíle:
1, Určení stupně vývoje
2, Zjištění příčin odchylky vývoje od věkové normy
3, Zjištění individuálních zvláštností osobnosti
4, Zjištění příčin, podstaty a podmínek individuálních odchylek
5, Stanovení prognózy nebo predikce

- Diagnostikuje psycholog = zaměřuje se na: - psychické vlastnosti, procesy a stavy, postoj ke svému vlastnímu postižení, kvalita a forma interakce mazi daným jedincem s postižením a jeho sociálním prostředím.

c, Sociální diagnostika:
1, Rodinná, osobní anamnéza.
2, Funkčnost rodiny.
3, Sociální vztahy v rámci uzšího sociálního prostředí (rodina, školní třída, pracoviště, přátelé...).
4, Sociální vztahy se širším sociálním prostředím (škola, zaměstnání, členové spolků, stran a organizací...).
- Cílem = Zhodnocení a posouzení vlivů sociálního prostředí (výchovy, postojů, vztahů...).

d, Speciálně-pedagogická diagnostika:
- Zaměřena na zjištění úrovně vychovanosti a vzdělanosti jedince.
- Sleduje jeho - kompetence, dovednosti, schopnosti motoriky (jemné, hrubé), grafomotoriky, kresby, lateralitu, sebeobsluhu, komunikační schopnosti, úroveň rozumových schopností, citovou a sociální oblast.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama